SKIMAT.cz lyžařské slevy, výprodeje

Podmínky užití, obchodní podmínky

Používáním a navštěvováním portálu BIKEMAT souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny body těchto Podmínek užití a obchodních podmínek (dále jen podmínky).

Obecné

Provozovatelem internetového portálu BIKEMAT je Jan Svoboda, Horská 8a, Jablonec nad Nisou, IČO: 76606627 (dále jen provozovatel). Podmínky jsou k dispozici všem návštěvníkům bez přerušení na internetových stránkách BIKEMAT tak, že jejich prohlížení, tisk a uložení na disk je možné kdykoliv.

Registrace, zřízení a provoz účtu běžného návštěvníka i nabízejícího (dále jen uživatel) je ZDARMA.

BIKEMAT neprodává žádné zobrazené zboží, není součástí transakce ani poskytovatelem služeb nabízených na BIKEMAT, pouze poskytuje informace o službách a zboží 3. stran.

Portál stanoví, že pro všechny funkce portálu vyžaduje povolení ukládání souborů cookies, prohlížeč musí mít zapnutý Javascript.

BIKEMAT se snaží vynaložit veškeré úsilí, aby zajistil, že údaje prezentované na BIKEMAT, jsou v souladu se skutečností. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte přímo 3. stranu, od které je nabídka zobrazená na BIKEMAT. BIKEMAT není zodpovědný za případné rozdíly v ceně nebo popisu zboží a služeb, mezi informacemi prezentovanými na těchto stránkách a webových stránkách obchodu. Prodejní transakce mezi vámi a 3. stranou jsou prováděny za podmínek stanovených 3. stranou a obecně platnými právními předpisy. BIKEMAT nenese odpovědnost za obsah nabídek předložených 3. stranou, stejně jako průběh transakcí.

Provozovatel v souladu s ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných třetími stranami nebo na žádost třetích stran na BIKEMAT.

BIKEMAT si vyhrazuje právo podmínky používání měnit. Jejich nové znění vstoupí v platnost zveřejněním na internetových stránkách. Provozovatel je oprávněn provádět pravidelné a v případě potřeby i mimořádné servisní zásahy na portálu. V takovém případě může být provoz portálu dočasně přerušen.

Prostřednictvím BIKEMAT je možné

  • získat informace o zboží a službách, které nabízejí obchody, firmy a nabízející prezentovaní na BIKEMAT
  • Přesměrování na webové stránky 3. stran prezentovaných na BIKEMAT
  • Prohlížet a sdílet slevy a akční nabídky
  • Prezentovat své slevy a akce jako nabízející

Uživatelský účet

K registraci uživatele dochází vyplněním a odesláním pravdivě vyplněného registračního formuláře, který je umístěn na BIKEMAT.

Uživatel může zrušit svou registraci na BIKEMAT na vlastní žádost - prostřednictvím e-mailu na info@BIKEMAT.cz. BIKEMAT může zrušit účet uživatele v případě, že uživatel poskytne nepřesné údaje nebo v případě, že uživatel poruší podmínky používání BIKEMAT.

Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obsah

BIKEMAT umožňuje registrovaným nabízejícím nahrávání obsahu, fotografií. Fotografie může nabízející nahrávat při vytváření nabídek a akcí. BIKEMAT se zbavuje jakékoliv odpovědnosti za nahrávání fotek uživateli, kteří na ně nemají autorská práva. Fotografie ani jejich obsah nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy třetích osob. Také nesmí porušovat dobré mravy a právní řád České republiky.

Registrovaný uživatel prohlašuje, že je nositelem všech autorských, majetkových a jiných licenčních práv a je oprávněn ke vkládání fotografií. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn vkládat na BIKEMAT, fotografie, u kterých není nositelem výše uvedených práv.

Registrovaný uživatel se zavazuje nahradit veškeré škody, plnění, poplatky a náklady, které by provozovateli BIKEMAT v souvislosti s porušením prohlášení a povinností registrovaného uživatele podle tohoto ustanovení podmínek vznikly.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že za účelem propagace portálu mohou být odkazy na fotografie a fotografie umisťovány a zobrazovány na webových stránkách, sociálních sítích, portálech a prezentacích třetích stran. U každé takto použité fotografie bude uveden zdroj.

Newsletter

BIKEMAT umožnuje registrovaným uživatelům odebírání newsletteru ve formě e-mailu o novinkách portálu. Vytvořením nového účtu uživatel souhlasí s přijímáním všech emailových newsletterů a notifikaci od BIKEMAT. V případě, že uživatel nechce dál emailové notifikace a newsletter odebírat, může si v nastavení svého účtu upravit parametry odebírání podle svých preferencí.

V Jablonci n.N. 5.5.2015

Registruj se

Přihlásit

V košíku: 0
Byla by škoda nesledovat aktuální slevy. Neváhej se registrovat a nastav si sledování e-mailem.